Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

Vaša košarica je prazna

Izjava o varovanju osebnih podatkov

POLITIKA, VARNOST IN PRAVICA DO ZASEBNOSTI 

Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Vse podatke, pridobljene preko spletne trgovine ponudnika, uporabljamo le za lastno uporabo in jih varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik podatkov posredovanih iz strani kupcev, ne bo razkrival tretjim osebam, temveč jih bo koristil le v namene lastne rabe, za

Informiranje o ponudbi in novosti. Podatke strank ponudnik hrani trajno in uporablja dokler stranka ne zahteva drugače. V primeru » udora« v bazo oz. računalniški sistem ponudnik ne nosi odgovornosti za nastale posledice.


Upravljavec

Ta politika skrbi za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje Agrard, d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca. 

Agrard d.o.o. skrbi za varovanje vaših osebnih podatkov, tako da deluje v skladu s predpisi in zakoni (podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR s pričetkom uporabe dne 25.05.2018).

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

 • Agrard, d.o.o.
 • Stritarjeva 2
 • PE Obrtniška 10a
 • 1230 Domžale
 • Slovenija
 • Matična številka: 5745543
 • ID za DDV:SI14394693
 • Telefon: +386 1/724/8466
 • Email: agrard@agrard.si


Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd., geslo v enkriptirani (šifrirani) obliki in ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino ali nastanejo ob komunikaciji uporabnika in ponudnika).


Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani.


Čas hrambe osebnih podatkov
Osnovne osebne podatke hranimo časovno neomejeno, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naši spletni strani oz. do preklica te privolitve z vaše strani.


Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila).


Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Agrard d.o.o. razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki programerskih rešitev;
 • dostavne službe. 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vse posredovane informacije so torej varovane pred vdorom tretjih oseb, kar uporabniku zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s podjetjem Agrard d.o.o.

Veljavnost in uporaba politike zasebnosti
Ponudnik spoštuje zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino, ne odgovarja.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino Odeja na naslovu www.agrard.si.

Politika zasebnosti velja in se brez izjem uporablja za:

 • vsakega uporabnika na spletni strani podjetja Agrard d.o.o., ob prvem in vsakem nadaljnjem obisku ter
 • vsako osebo, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli obliki.

 

Politika zasebnosti se lahko spremeni oziroma dopolni brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila v skladu z zakonskimi predpisi, ki so takrat v veljavi.


Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob naročilu/prijavi na e-novice obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani Agrard.si na spletni naročilnici ali na povezavi »Ostanite v stiku« vpišete vaš elektronski naslov. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »Vedno se lahko odjavite ali spremenite vaše osebne podatke«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Agrard.si oz. preko elektronske pošte na naslov: agrardagrard.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Agrard.si. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.


Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;

 • kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

 • popravek netočnih osebnih podatkov;

 • omejitev obdelave, kadar:
    - oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
    - je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; 
    - osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;

 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.


Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko kadarkoli naslovite v pisni obliki na agrard@agrard.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo tega spletnega mesta po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.